Realizace, 2019– 2018

Století designu v Českých centrech

U příležitosti 100. výročí založení Československa připravila Česká centra ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu nabízející průřez vývojem designu v českých zemích. Výstava s názvem The Story of Czech Design. From cubism to 21st century bude nyní k vidění také v Praze, a to v galerii Českých center. Podle kurátorky Ivy Knobloch se návštěvníkům výstavy nabízí jedinečná příležitost pochopit život jedné malé země v centru Evropy prostřednictvím předmětů, které utvářejí její kulturní a civilizační paměť. Koncept projektu vytvořilo Qubus Design Studio (Jakub Berdych Karpelis, Josef Tomšej), Iva Knobloch (UPM), Sandra Karáscony (Česká centra) a  Štěpán Malovec, který je autorem grafického designu výstavy.