Republika mísa / metalická

2017, Maxim Velčovský, mísa, porcelán, 13 x 25 x 11 cm, 0,4 kg, limited collection

Mísa původní nazvaná Heimweh (touha po domově) byla už součástí diplomové práce Maxima Velčovského. Představuje specifický suvenýr ve tvaru České republiky, který volně navazuje na práci finského designéra Alvara Aalta, konkrétně jeho sérii skleněných organickýchváz ze 30. let. Ta se stala doslova symbolem národní identity, přestože její arpovsky čistá forma skoro znemožňovala do ní něco umístit, aby se výsledný dojem nepokazil. Často proto zůstává prázdná, jako design ve funkci volného umění.Velčovský naproti tomu zvolil konkrétní topografickou abstrakci, která je sice přímým odkazem na českou státnost, ale pro nezasvčcené cizince přesto bývá nečitelná.