Onion glass

2007, Jakub Berdych, sklenice, sklo, 7,5 x 9,6 cm